1 - 12 - 22

Pajacyk.gif

 

      ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012   

 

L.p. Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2011r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2011r.

3.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2012r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

05 - 10 kwietnia 2012r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych - w szkołach ponadgimnazjalnych (maturalnych)

27 kwietnia 2012r.

6.

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego - nowożytnego

24 kwietnia 2012r.

25 kwietnia 2012r.

26 kwietnia 2012r.

7.

Egzamin maturalny:
- część pisemna
- część ustna

4 - 25 maja 2012r.

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- etap pisemny

- etap praktyczny - technikum

- zasadnicza szkoła zawodowa

 

17 czerwca 2012r.

18 - 22 czerwca 2012r.

02 - 10 sierpnia 2012r.

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
29 czerwca 2012r.

10.

Ferie letnie

30 czerwca-
- 31 sierpnia 2012r.

11.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

 
- gimnazjum:

31.10.2011r.

30.04.2012r.

02.05.2012r.

08.06.2012r.

- technikum:

31.10.2011r.

30.04.2012r.

2,4,8,10.05.2012r.

08.06.2012r.

- zasadnicza szkoła zawodowa:

31.10.2011r.

30.04.2012r.

02.05.2012r.

08.06.2012r.

12.

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

(w szczególności niedostatecznych):
- śródrocznych (wszystkie typy szkół)
- końcowych (klasy maturalne)
- końcowych (gimnazjum) i rocznych (klasy promocyjne)

 

 

 

23 listopada 2011r.

28 marca 2012r.

23 maja 2012r.

 

13.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych:
- śródrocznych (wszystkie typy szkół)
- końcowych (klasy maturalne)

- końcowych (ZSZ)
- rocznych (klasy promocyjne)

 

21 grudnia 2011r.
20 kwietnia 2012r.
08 czerwca 2012r.

20 czerwca 2012r.

14.

Rady pedagogiczne klasyfikacyjne:
- śródroczna (wszystkie typy szkół)
- końcowa (klasy maturalne)

- końcowa (ZSZ)
- roczna (klasy promocyjne)

 

04 stycznia 2012r.
23 kwietnia 2012r.
08 czerwca 2012r.

22 czerwca 2012r.

 

 

 

 

Zachodniopomorskie
Centrum Edukacyjne
71 - 699 Szczecin, ul. Hoża 6
sekretariat@zce.szczecin.pl
Zapraszamy na wycieczkę po Szczecinie